Om 3spor

3spor er en interesseorganisation, der kæmper for at få løst de aktuelle trængselsproblemer i trafikken centreret omkring motorvej E45 og Lillebælt. Ud over at få skabt tilstrækkelig kapacitet på vejene og broerne, som er en forudsætning for at skabe ny vækst og nye arbejdspladser i Danmark, ønsker 3spor at flytte mere trafik over på jernbanenettet. Det vil kræve hurtigere togforbindelser mellem de større danske byer og vores vigtigste eksportmarked, Tyskland. Samtidig vil bedre tog mellem vækstcentre som København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Herning, Trekantområdet, Flensborg og Hamborg bidrage væsentligt til at nedbringe vores udslip af drivhusgasser.

Bag 3spor står Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner med støtte fra en række danske eksportvirksomheder. Målet er at få skabt politisk konsensus om at basere fremtidens infrastrukturelle beslutninger på et faktuelt grundlag, hvor man først få løst de mest presserende problemer i den danske trafik, inden man kaster sig ud i nye, store prestigeprojekter.

Senest i 2013 træffer Folketingets partier en principbeslutning om de kommende mange års investeringer i infrastrukturen. 3spor arbejder for, at beslutningen indeholder de 3 spor, der vil gavne landets eksportvirksomheder mest: En ny hærvejsmotorvej til aflastning af E45, øget kapacitet over Lillebælt og hurtig udrulning af timemodellen for tog mellem de større danske byer.

Her på siden vil politikere og meningsdannere kommunikere omkring den langsigtede strategi for de tre spor og holde partierne bag Trafikforliget op på de aftaler, der blev indgået i 2009.

Virksomheder og foreninger kan ganske gratis støtte op om 3spors kamp for dansk trafik i balance. Kontakt 3spor.dk her


“Vi står sammen om at få løst de vigtigste problemer i vores infrastruktur. Løsninger der er til gavn, ikke bare for Region Syddanmark, men for hele landet.” 
Anker Boye, borgmester i Odense