Motorvejsnettet i Østjylland skal udvides

En ny midtjysk motorvej er påkrævet til at løse trængselsproblemerne på E45. E45 er vores vigtigste transportåre mod vores største eksportmarked Tyskland. Derfor er det afgørende, at vi får skabt en ny motorvej, som kan få sat mere skub i eksporten og dermed vækst og arbejdspladser.

Hele ni linjeføringer er foreslået. Der er bred politisk enighed om behov et for aflastning af E45, men igen vil politikerne afvente fakta i form af screeningsanalyser, inden de vil tage stilling til, hvor den nye motorvej skal gå til og fra.


Fordele ved Hærvejsmotorvejen:

  •  Aflaster E45 og Vejlefjordbroen, så der ikke er behov for en ny fjordbro.
  • Mere vej for pengene, da prisen for en helt ny motorvej er den samme, som det vil koste at udbyge E45 til seks spor.
  • Færre gener ved at anlægge ny motorvej frem for udbygning af E45.
  • Nye vækstmuligheder og bedre sammenhæng mellem Øst- og Vestjylland.
  • Bedre sammenhæng med andre nye vejforbindelser i Jylland og Tyskland.
  • Direkte motorvejsforbindelse til den internationale lufthavn i Billund
Kilde: Borgernes holdning til trafik, rapport fra Epinion, 2011