Holst: Regeringerne må hjælpe Vadehavet

Klumme i Flensborg Avis: Det tyske vadehav har længe haft status af nationalpark, og for nylig blev også den danske del af Vadehavet udpeget til nationalpark. Dermed er en længe ventet – og længe debatteret – milepæl nået.

Af Carl Holst, regionsrådsformand, Region Syddanmark

Vi, der kender og regelmæssigt færdes i Vadehavsregionen ved, hvor fantastisk et naturområde det er. Havet er børnehave for Nordsøens fisk, levested for sæler og overvintringsområde for i hundredtusindvis af trækfugle fra de nordlige himmelstrøg. Vi er stolte og glade over, at de mange unikke dyr og planter i hele Vadehavet fra Ho Bugt ved Esbjerg i nord til hollandske Den Helder i syd kan se frem til yderligere beskyttelsesforanstaltninger, end de der allerede gælder i dag i form af blandt andet Natura 2000- og Ramsar-beskyttelsesordningerne.

Men Vadehavet er ikke kun natur og må for alt i verden ikke ende som et mennesketomt reservat. Når jeg oplever Vadehavet, ser jeg også en vigtig historie om et sted, hvor mennesker i tusindvis af år har skaffet deres føde, har arbejdet og levet. Så på den ene side skal vi værne om den fantastiske flora og fauna i nationalparken, og på den anden side skal vi udvikle området, så det både bliver nemt at komme til og fra som turist. Men også så det fortsat bliver attraktivt at bosætte sig og finde beskæftigelse omkring Vadehavet.

På cykelture i området har jeg set, hvordan der i dag bliver stadig flere steder ved Vadehavet, som kun huser landbrug, service og turisme. Hvor førstnævntes rolle i forhold til beskæftigelse bliver stadigt mindre, så er der i høj grad udviklingspotentiale i service og turisme, og de muligheder skal vi gribe.

Lokale politikere har længe ønsket en bedre gennemgående vejforbindelse langs vadehavet, især langs den slesvig-holstensk-danske kyst. Skal folk ud at opleve det skønne vadehav og lægge nogle penge, der holder liv i den lokale beskæftigelse, skal de også kunne komme hurtigt og effektivt frem. Vi ved, at god infrastruktur, motorveje og motortrafikveje skaber vækst og arbejdspladser i deres nærhed, og derfor er det en af forudsætningerne for at skabe en ideel balance mellem natur og mennesker, så den positive sameksistens kan fortsætte. For hvad nytter det at have storslået natur, som ingen alligevel færdes i?

For tiden er vestkystaktører på begge sider af den dansk-tyske grænse ved at undersøge perspektiverne ved at anlægge en motorvej op gennem de vestlige landsdele. Region Syddanmark har sammen med vore tyske partnere givet støtte til denne undersøgelse via EU-programmet INTERREG IV A. Resultatet af denne undersøgelse skal være med til at danne grundlag for argumentationen om nødvendigheden af bedre vejforbindelser i forhold til en beslutning i den tyske regering og i den danske regering. Konkret forestiller man sig en forlængelse af motorvejen Hamburg-Heide til Esbjerg. En sådan kunne være til gavn for ikke bare turister, men også for godsekspedition af eksempelvis vindmøller til og fra Vestjylland.

Fra Hamburg kører folk hurtigt og bekvemt til Heide, men herfra sidder de i mange tilfælde i den ene trafikprop efter den anden hele vejen fra området ved Husum til Esbjerg ad B5/hovedvej 11. Syd for grænsen er der flere steder i landområderne, hvor der er behov for tosporede motortrafikveje, der vil give bedre mulighed for at overhale lastbiler, campingvogne og andre langsomme køretøjer.

I Folketingets trafikforlig fra 2009, som rækker frem til 2020, er dette emne ikke nævnt. Men vi skal ikke give op af denne grund. I regeringsudspillet ”Danmark i balance” har man i det tilknyttede idékatalog medtaget en motorvejsforlængelse Herning-Holstebro. Så der er håb for nye godt argumenterede tiltag.

Om end vi kan have perspektivet om en egentlig motorvej langs vestkysten som en langsigtet vision, skal vi dog være realistiske. Jeg mener, at vi sammen på tværs af grænsen bør arbejde på at få den gennemgående vestkysttrafik til at fungere bedre allerede nu frem for at sætte vores lid til en motorvej, der måske, måske ikke kommer. Derudover bør vi – via vadehavsamarbejdet Holland-Tyskland-Danmark – arbejde på en samlet udbygget plan, som binder Vadehavets forskellige dele bedre sammen.

Naturmæssigt er vi et hele – det bør vi også være infrastrukturelt. Men det kræver investeringer, og det må regeringerne på begge sider af grænsen hjælpe os med.

 

Bliv klogere på den syddanske infrastruktur

Læs magasinet

Læs magasinet:

"Syddanmark NU: Fælles vej til bedre mobilitet"