Holst: Trafik er vores fælles udfordring

Klumme i Flensborg Avis: Vi deler skæbne, vi i Jylland, på Fyn og i Slesvig-Holsten. Vi deler skæbne i forhold til fremtidens udfordringer på trafikområdet.

AF: Carl Holst, regionsrådsformand, Region Syddanmark

Det er, og bliver stadig vigtigere, at vi på Jyllands-aksen, fra Aalborg til Hamborg, får en hurtig og nem adgang for såvel person- som godstrafik. Og det er vigtigt, at den kommende Femern-forbindelse og dens betydning for trafikstrømmen af varer og personer fra Skandinavien til Centraleuropa ikke tages fokus væk fra vores region.

Derfor er det er slet ikke for tidligt at tage bestik af situationen i de næste 10-20 år. I Region Syddanmark har vi netop opstillet den ny vision på infrastrukturområdet med titlen ”Lige adgang til Europa og Verden”. Hermed gør vi regeringen opmærksom på, at der skal være en afbalanceret udvikling mellem Vest- og Østdanmark.

Hamborg er et afgørende knudepunkt for os. Fra Hamborg går havne-, vej-, tog, og flyforbindelser ud i Europa og til hele verden. Og her har vi et problem, fordi de nuværende trafikforhold begrænser den hurtige, effektive og bekvemme adgang fra Jylland til Hamborg. Aktuelt især for togforbindelserne.

Hvad kan vi gøre for særligt at få bedre transportforhold over landegrænsen?

Som formand for Region Syddanmark har jeg en vision med emner, som transportminister Hans Christian Schmidt må inddrage i den langsigtede dansk-tyske infrastrukturudvikling over landegrænsen. Her er mine fem fokuspunkter:

–       Vi ønsker en opdateret analyse af det fremtidige behov for kapacitet til transit-godstog fra Skandinavien til Centraleuropa over Fyn og Jylland – også i lyset af Femern.

–       Vi ønsker flere hurtige og direkte togforbindelser Hamborg-Jylland og en betjening over landegrænsen med regionaltog i et gennemgående, sammenhængende system.

–       Vi ønsker at binde Flensborg og Hamborg ind i den danske timemodel så togforbindelserne bliver meget hurtigere end i dag.

–       Vi ønsker, at man realiserer en tidligere beslutning om dobbeltspor på jernbanestrækningen Padborg-Tinglev.

–       Vi ønsker, at Jyllandsruten Aalborg-Hamborg udpeges til at indgå i EU’s overordnede transportnet på linje med strækningen Stockholm-København-Femern. Herunder at ”det østjyske bybånd” (Randers-Haderslev med 1,2 mio. indbyggere) udpeges som hovedknudepunkt.

Disse fokuspunkter kan passende underbygges i aftaler mellem regeringerne i Tyskland og Danmark. Vi skal vise retningen. Og så drejer det sig om at lave forberedelser og træffe de første beslutninger nu.

Vores trafikpolitiske udspil omhandler flere emner omkring motorvejene, hvor de mest aktuelle udfordringer for mig at se ligger i en udvidelse af den vestfynske motorvej, en tredje forbindelse over Lille Bælt og en beslutning om en ny midtjysk motorvej til aflastning af Trekantområdet og med tilslutning til Billund Lufthavn.

Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner markerede i sidste uge vore fælles krav til transportministeren om de nationale beslutninger for den fremtidige infrastruktur. Det skete på en konference i Odense.

Jeg vil her gerne understrege, at vi skal være meget tilfredse med, at der er enighed mellem region og alle kommuner omkring trafikudspillet. Dermed står vi meget stærkt overfor regeringen og partierne i trafikforliget.

Transportminister Hans Christian Schmidt gav på konferencen udtryk for stor forståelse for de syddanske synspunkter. Ministeren er helt med på, at der skal gøres en større indsats, for at togforbindelsen mellem Aalborg og Hamborg kan blive flydende uden ”klumper” i form af for lange ventetider ved togskift etc.

I den forbindelse havde han følgende nye tiltag med på konferencen:

Ministeren er lige nu ved at være klar til at nedsætte en dansk-tysk transportkommission, der skal tage sig af netop de dansk-tyske transportforhold, som knytter sig til landegrænsen. Da kommissionen ikke er helt på plads endnu, ville han ikke ud med detaljer.

Endvidere har regeringen og trafikforligets partier netop afsat penge til forundersøgelser af en forbedret vejforbindelse ved hovedvej 11 fra grænsen til Esbjerg. Problemer omkring den rute var jeg været inde på her i avisen 1. november i år.10.12.13 Klumme til Flensborg Avis trafik tog

Dette er rigtig gode nyheder, og jeg er glad for, at ministeren lytter til os. Vi følger situationen tæt og vil hele tiden presse på, så vi kan få realiseret vore ønsker. Jeg kan som syddansk politiker kun opfordre til, at myndighederne syd for grænsen følger op.

Bliv klogere på den syddanske infrastruktur

Læs magasinet

Læs magasinet:

"Syddanmark NU: Fælles vej til bedre mobilitet"