Holst: Enighed gør stærk

Indlæg i JydskeVestkysten og Fyens Stiftstidende: På få år er Danmark gået fra en førsteplads til en kedelig 14. plads over landene med den bedste infrastruktur. Samtidig ved vi, at motorveje, hurtige togforbindelser og god mobilitet er med til at understøtte vækst og udvikling. Skal vi have gang i væksten, skal vi også have gang i udbygningen af vores infrastruktur.

AF CARL HOLST (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark

Danmark står med nogle helt konkrete udfordringer i forhold til vores infrastruktur. Flere steder sander veje og broer til i bilkøer, hvilket koster borgerne irriterende spildtid og samfundet masser af penge.

Netop derfor oprettede vi i 2008 et Syddansk Mobilitetsråd bestående af de 22 syddanske kommuner, repræsentanter fra erhvervslivet og andre interessenter.

Syddansk Mobilitetsråd har for længst vist sit værd som stedet, hvor vi afstemmer og prioriterer blandt den store bunke af syddanske ønsker til fremtidige trafikafstemninger. Eksempelvis er det i høj grad rådets fortjeneste, at vi fik gjort kanalforbindelsen i Odense til en del af trafikforliget. Byggeriet er allerede i gang og ventes færdigt om tre år.

Vi kan også takke rådet for, at Transportministeriet nu har udvidet den såkaldte Time-model, som stiler efter max. en times transport mellem de større byer, til at omfatte Flensborg i syd og Esbjerg i vest. Ingen af de to figurerede i de oprindelige planer.

Mobilitetsrådet har siden starten i 2008 desuden anbefalet følgende projekter, som nu er ved at blive til virkelighed:

  • Motorvej ved Herning
  • Motortrafikvej fra Bredsten til Vandel
  • Udvidelse af E45 ved Vejle Fjord
  • Dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens, Tinglev og Padborg
  • Vej og bane helt til Esbjerg Havn
  • Udvidelse af motorvejen over Vestfyn
  • Analyse af baneforbindelse til Billund Lufthavn
  • Forberedelse af tilslutningsanlæg ved Borgmestervejen, når E45 permanent udvides
  • VVM-redegørelser for udvidelse af E45 syd for Odense samt mellem Fredericia og Kolding

Når det er lykkedes at få prioriteret ovennævnte trafikønsker, skyldes det i høj grad, den enighed medlemmerne har formået at tale sig frem til. Kun ved at tale med én fælles stemme er det muligt at blive lyttet til og få indflydelse. Derfor er jeg også stærkt optaget af at bevare konsensus om de tre topprioriteringer i Region Syddanmark: Øget kapacitet over Lillebælt, en ny midtjysk motorvej til aflastning af E45 og en udvidelse af Time-modellen for togtrafikken, så den omfatter Esbjerg og Flensborg og på længere sigt også Hamborg.

Kan vi fastholde debatkulturen og enigheden om de overordnede linjer, vil Syddansk Mobilitetsråd også fremover være en stærk stemme og være med til at trække de helt nødvendige trafikinvesteringer til regionen.

Bliv klogere på den syddanske infrastruktur

Læs magasinet

Læs magasinet:

"Syddanmark NU: Fælles vej til bedre mobilitet"