Syddansk enighed: Gigantbroer løser ikke hverdagsproblemerne i trafikken

Indlæg i Århus Stiftstidende: Region Syddanmark har de 22 kommuner, erhvervslivet og andre medlemmer af Syddansk Mobilitetsråd peget på tre trafikale problemer: Trængslen på E45, Trængslen over Lillebælt og en uattraktiv togtrafik.

AF CARL HOLST (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark

I Region Syddanmark har de 22 kommuner, erhvervslivet og andre medlemmer af Syddansk Mobilitetsråd peget på tre trafikale problemer: Trængslen på E45, Trængslen over Lillebælt og en uattraktiv togtrafik.

Til sammen giver det giver væsentlige infrastrukturelle problemer, som samtidig sænker mulighederne for at skabe vækst i de berørte områder. Og lad mig med det samme understrege, at hverken en bro fra Jylland til Sjælland eller en bro over Femern Bælt er løsningen.

Ser man eksempelvis på landbaserede godstrafik, så går 60 procent af den over den dansk-tyske grænse, mens kun en forsvindende lille del af den svenske køres ad samme vej. Derfor vil en Kattegat-forbindelse kun binde Aarhus og København tættere sammen, men ikke imødekomme godstransportbranchens behov.

Problemerne på E45 skyldes især pendling og eksporttrafik til og fra vores vigtigste handelspartner, Tyskland. Lillebælt belastes hårdt af den daglige pendling mellem Fyn og Trekantsområdet. Derudover tager det op mod 4 timer og 45 minutter med tog fra eksempelvis Vejle til Hamborg – mens turen kan klares på det halve i bil.

Derfor er det vigtigt at få udbredt og udvidet den såkaldte Time-model for gennemgående tog, så vi ikke bare får koblet Odense til Aarhus, men også til Trekantsområdet, Esbjerg og Flensborg. Der er ganske vist i trafikforliget peget på Esbjerg og Trekantsområdet som dele af Time-Modellen, men med lang eller ubestemte udsigt – de skal med langt hurtigere. Flensburg kunne – med en lidt ændret afstemning i 1920 – have været Danmarks femtestørste by, så hvorfor ikke behandle den som sådan i Timemodellen, når den samtidig er et vigtigt bindeled mellem vore lande?

En fremrykning og udbygning af Time-modellen vil give borgerne bedre adgang til vore universiteter og universitetshospitaler, som er en forudsætning for at øge uddannelsesfrekvensen og sikre, at danskerne lever længere.

Nu hvor de vigtigste trafikale problemer i Region Syddanmark er erkendt, vil jeg sammen med borgmestrene Anker Boye og Egon Fræhr og erhvervslivet gå videre til det konkrete arbejde med at udpege og anbefale den bedste løsning på hvert problem. Eksempelvis er fire forbindelser over Lillebælt, en bro mellem Fyn og Als samt hele ni motorvejsføringer i spil. Næste step er derfor at finde frem til de helt rigtige beslutninger til at løse de rigtige problemer. Og det gør vi kun ved at træffe vores beslutning på et solidt funderet analysemateriale, der i detaljer beskriver fordele og ulemper i forhold til at løse vores trafikale problemer.

Målet er selvfølgelig at skabe bred opbakning til ét samlet syddansk forslag.

Vi i Vestdanmark er nødt til at få løst disse problemer, og det kan vi kun, hvis politikere og erhvervsliv står sammen. Det er simpelthen fundamentet for at holde fokus på de rigtige problemer – og de rigtige løsninger.

 

Bliv klogere på den syddanske infrastruktur

Læs magasinet

Læs magasinet:

"Syddanmark NU: Fælles vej til bedre mobilitet"