Konsensus i den syddanske infrastruktur

Indlæg i ‘Den lige venstre’ – venstres medlemsblad: Motorveje, hurtige togforbindelser og god mobilitet er med til at understøtte vækst og udvikling. Så skal vi have gang i væksten, skal vi også have gang i udbygningen af vores infrastruktur.

Af regionsrådsformand Carl Holst (V) 

I Danmark står vi med nogle helt konkrete udfordringer i forhold til vores infrastruktur. Flere steder sander veje og broer til i bilkøer, hvilket koster borgerne irriterende spildtid og samfundet masser af penge. Motorveje, hurtige togforbindelser og god mobilitet er med til at understøtte vækst og udvikling. Så skal vi have gang i væksten, skal vi også have gang i udbygningen af vores infrastruktur.

I starten af juli var jeg til stiftende møde i en ny dansk-tysk transportkommission, som jeg har store forventninger til. Kommissionens arbejde bliver helt afgørende for, hvordan vi fremover kommer til at arbejde med trafikløsninger, for vi har virkelig manglet et sted, hvor vi kan tale infrastruktur på tværs af landegrænserne.

Globalt perspektiv i infrastrukturen
Tyskland er særlig vigtig, når vi taler infrastruktur. Landet er vores suverænt største handelspartner og størstedelen af den landbaserede godstransport mod resten af Europa passerer den dansk-tyske grænse. Hele 60 procent af godstransporten køres ad E45, som allerede nu er udsat for lange køer. Derfor er det ikke nok, at Danmark kun tænker infrastruktur indenfor vore egne grænser. Vore to lande er nødt til sammen at få udpeget de værste problemer, og dernæst må kommissionen anbefale de rigtige løsninger.

Enighed gør stærk
En anden vigtig instans, når vi taler infrastruktur, er Syddansk Mobilitetsråd – et råd bestående af de 22 syddanske kommuner, repræsentanter fra erhvervslivet og andre interessenter. Syddansk Mobilitetsråd har for længst vist sit værd som stedet, hvor vi afstemmer og prioriterer blandt den store bunke af syddanske trafikønsker. Blandt andet kan vi takke rådet for, at Transportministeriet har udvidet den såkaldte Time-model for togtrafik, som stiler efter max. en times transport mellem de større byer, til at omfatte Flensborg i syd og Esbjerg i vest. Ingen af de to figurerede i de oprindelige planer.

Nødvendige investeringer
Vi har tre topprioriteringer i Region Syddanmark, når vi taler trafikønsker. Den første er den før nævnte Time-model. De to andre er øget kapacitet over Lillebælt og en ny midtjysk motorvej til aflastning af E45. Med hensyn til motorvejen, så har der været ni linjeføringsforslag på banen, og når vi taler Lillebælt har der været tale om fire mulige løsninger. Syddansk Mobilitetsråd har i sine anbefalinger ikke taget stilling til den præcise linjeføring af motorvejen eller anbefalet en eventuel ny Lillebæltsbro.

For mig er det vigtigt, at der er konsensus og enighed i mobilitetsrådet. Hvis vi netop kan fastholde debatkulturen og enigheden om de overordnede linjer, så vil Syddansk Mobilitetsråd også fremover være en stærk stemme, der kan være med til at trække de helt nødvendige trafikinvesteringer til regionen.

 

Bliv klogere på den syddanske infrastruktur

Læs magasinet

Læs magasinet:

"Syddanmark NU: Fælles vej til bedre mobilitet"