Rohde og Holst: Dobbelt H – dobbelt så godt for Danmark

 Indlæg i Jyllands-Posten: I 2030 vil trafikken på motorvej E45 henover Vejlefjordbroen blive udsat for daglige sammenbrud. Det forudser Grontmij A/S i en ny rapport om vores infrastruktur.

Af Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark og Jens Rohde (V), medlem af Europaparlamentet

Netop E45 spiller en central rolle for vores vækst og eksport. Langt størstedelen af den danske industri- og landbrugsproduktion foregår i Jylland, og en gigantisk mængde gods bliver dagligt fragtet ud til de europæiske eksportmarkeder via Sønderjylland og Slesvig-Holsten. Derfor er det helt afgørende, at vi sikrer kapaciteten på det nord-syd-gående motorvejsnet i Jylland, så trafikken ikke sander til. Stilstand i trafikken koster os vækst, arbejdspladser og spildtid – og det har vi ikke råd til.

E45 er flere steder ved at blive udvidet fra 4 til 6 spor, og det er naturligvis glimrende, men det hjælper ikke på kapacitetsproblemerne over Vejlefjordbroen. Tværtimod. Derfor anbefaler vi entydigt en ny midtjysk motorvej – også kaldet Hærvejsmotorvejen. Med en Hærværsmotorvej får vi skabt en reel aflastning af E45 og undgår at skulle bygge en ny forbindelse over Vejle Fjord. Samtidig vil der med en ny 4-sporet motorvej blive skabt dobbelt så stor kapacitet som i dag, mens en udvidelse af E45 kun skaber 50 pct. mere.

Der er andre plusser ved at udvide ”H’et” til et dobbelt-H. Vi undgår at genere pendlere, eksportchauffører og andre bilister i årevis under udvidelsen af E45. Vi får også mulighed for at koble Jyllands internationale lufthavn i Billund på det eksisterende motorvejsnet, og endelig vil det både være tidsbesparende og miljøvenligt med en mere direkte motorvej fra Nord-, Midt- og Vestjylland til Tyskland.

Senest i 2013 træffer Folketinget beslutning om de kommende års investeringer i vores infrastruktur. Vi vil kæmpe for, at Hærvejsløsningen bliver en del af den beslutning.

Bliv klogere på den syddanske infrastruktur

Læs magasinet

Læs magasinet:

"Syddanmark NU: Fælles vej til bedre mobilitet"