Syddanske politikere: Løs dagligdagsproblemerne i trafikken først

Indlæg i Berlingske:  Når vi diskuterer fremtidens infrastruktur og beløb i størrelsesordenen 100-150 milliarder kroner, skal pengene selvfølgelig investeres i det, der bedst løser aktuelle problemer i trafikken – og som giver os mest for pengene.

AF:

Carl Holst, regionsrådsformand for Region Syddanmark (V)
Egon Fræhr (V), borgmester i Vejen, formand for kommunerne i Region Syddanmark
Uffe Steiner Jensen (S), byrådsmedlem i Fredericia, næstformand for kommunerne i Region Syddanmark.

 

Københavns-området har en fælles interesse med Region Syddanmark, når det gælder de kommende investeringer i veje, jernbaner og broer. Mens københavnerne har stort behov for en havnetunnel og få løst de store trængselsproblemer på motorvejene, så har Syddanmark tilsvarende problemer i form manglende kapacitet over Lillebælt og begyndende kritisk trængsel på motorvej E45.

Det er lykkedes østjyske folketingskandidater at gøre en eventuel Kattegatbro til en del af valgkampen, selv om ingen på nuværende tidspunkt kender de positive eller negative effekter af en Kattegatforbindelse.

Sådan kan man ikke drive politik. Heller ikke i en valgkamp. Investeringer i vores fremtidige infrastruktur skal baseres på fakta og ikke på lokale interesser.

Eneste fakta er, at en Kattegatbro vil tømme hele investeringskassen. Og så får både københavnere, syd- og vestjyder og fynboer en lang næse.

Lad os med det samme understrege, at vi intet har imod østjydernes drøm om en fast forbindelse over Kattegat. Men fakta er, at en Kattegatforbindelse ikke løser de aktuelle problemer, vi oplever i trafikken i dag. Motorvej E45 er vores vigtigste transportåre, når det gælder den landsbaserede eksport til Europa. Hele 60 pct. af eksporten passerer ad den vej, og allerede i dag er der alvorlige trængselsproblemer og kødannelser. Det hæmmer væksten og gøre danske varer dyrere. Derfor skal vi først have sikret et velfungerende motorvejsnet mod syd, inden vi begynder at drømme om gigantbroer til mere end 100 mia. kr. Det hjælper bestemt heller ikke at få flere biler til de i forvejen trængselsplagede indfaldsveje til København.

Transportministeriets egne tal viser, at vi i senest i 2030 vil opleve daglige sammenbrud i trafikken på E45 henover Vejlefjordbroen, hvis ikke vi gør noget. Det problem kan løses med en ny midtjysk motorvej – populært kaldet Hærvejsløsningen. Med en ny motorvej kan vi aflaste E45, vi får skabt dobbelt så stor kapacitet, og vi får koblet Danmarks port mod vest alias Esbjerg Havn og Vestdanmarks internationale lufthavn i Billund på vores hovedfærdselsårer. Det vil bidrage til hele Danmarks vækst.

Lillebælt er en anden alvorlig stopklods i trafikken. I kombination med en ny midtjysk motorvej vil en ny Lillebæltsforbindelse skabe den nødvendige kapacitet til at trafikken ikke sander til.

En anden opgave, der må stå foran en Kattegatbro, er udvikling af jernbanedriften. Vi skal have timeforbindelser mellem centerbyer som København, Odense, Aarhus, Esbjerg, Flensborg og på sigt Hamborg. Jernbanen skal være et reelt alternativ. Men den beslutning skal tages nu. For den kræver investeringer i skinner og materiel. Og det skal ske, før vi overvejer at reservere 150 mia. kr. til en bro over Kattegat. For de penge kan vi indfri både de københavnske og syddanske ønsker – og løse de helt aktuelle dagligdags problemer i trafikken. Både for pendlerne og for eksportvirksomhederne.

Når politikerne på Christiansborg har vist vilje til at løse disse trafikproblemer, er vi også her i regionen parat til at diskutere Kattegatforbindelsen.
Men det må som minimum afvente de analyser et bredt flertal i Folketinget har bestilt.

 

Bliv klogere på den syddanske infrastruktur

Læs magasinet

Læs magasinet:

"Syddanmark NU: Fælles vej til bedre mobilitet"