Analyse af konsekvenserne ved Kattegat- og Femernforbindelser

En fast forbindelse Fra Aarhus til København vil ikke hjælpe synderligt på de trafikale problemer i Syddanmark. Til gengæld vil den koste regionen 28 mia. kr. i produktionstab.

Blot fire procent af trafikken over Vejlefjordbroen og Lillebæltsbroen vil blive flyttet af en Kattegat-forbindelse og vil således ikke ændre ved udsigten til kritisk trængsel/sammenbrud på de to broer i årene frem mod 2030.

Det forudser Grontmij i analysen: ”Konsekvenser af faste forbindelser over Femern Bælt og Kattegat for Region Syddanmark”.

Analysen er udarbejdet i perioden maj-oktober 2011 for Region Syddanmark, og målet med analysen var at få belyst konsekvenserne i forhold til trafik, pendling og beskæftigelse, godstransport, turisme og bosætning.

– Grontmijs analyse viser med al tydelighed, at en fast forbindelse over Kattegat ikke er løsningen på trængselsproblemerne over Lillebælt, Vejle Fjord eller på E45. En Kattegat-forbindelse kan være en fornuftig investering på sigt, men her og nu bør vi koncentrere os om at få løst de aktuelle problemer i trafikken, siger regionsrådsformand Carl Holst (V) i en kommentar til analysen.

I forhold til trafikken over Storebælt skønnes det, at en fast forbindelse over Kattegat kun vil flytte ca. otte pct. trafikken i 2020 – svarende 3.104 daglige køretøjer. Femern Bælt-forbindelsen har endnu mindre påvirkning af trafikken i Region Syddanmark.

På beskæftigelsesfronten vil en Kattegat-forbindelse til gengæld få mærkbare konsekvenser. I 2030 vil en Kattegat-forbindelse påføre Region Syddanmark et forventet produktionsværditab på 28 mia. kr., et samlet tab i bruttoværditilvækst på 13 mia. kr. og et samlet tab af kommunale skatter på 4 mia. kr.

Turismemæssigt skønnes ca. 14 pct. færre at vælge Region Syddanmark som destination baseret på spørgeskemaundersøgelse hos turistvirksomhederne.

– Hvis regeringen virkelig mener, at væksten skal skabes i hele landet, så er det vigtigt at få udbygget infrastrukturen i hele landet frem for at koncentrere al vækst omkring København og Aarhus, mener formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Lasse Krull (C), og tilføjer:

– Analysen tegner et dystert fremtidsbillede for hele Region Syddanmark, hvis landspolitikerne vælger at bruge alle investeringskronerne på Kattegat.

Region Syddanmark vil nu stille rapporten til rådighed for transportministeriet og lade den indgå i det faktuelle grundlag, der skal danne rammen for fremtidens investeringer i den danske infrastruktur. 

Fakta:

Senest i 2013 træffer Folketinget beslutning om større investeringer i Danmarks infrastruktur. Det ventes, at beslutningerne vil række langt ud i fremtiden, og det er således essentielt at få vores prioriteter med i pakken, hvis de skal realiseres på denne side af 2030.

En af de vigtigste rapporter i forbindelse med beslutningen er den såkaldte Landstrafikmodel fra DTU. Den ventes klar i foråret 2012.

Samtidig vil den dansk-tyske transportkommission kunne få indflydelse på investeringer over grænsen.

Se hele rapporten her

Bliv klogere på den syddanske infrastruktur

Læs magasinet

Læs magasinet:

"Syddanmark NU: Fælles vej til bedre mobilitet"