Trafikkonference gav kun få løfter

Der skal gøres noget ved de jyske trængselsproblemer. Mere ville transportministeren dog ikke love de mange borgmestre, folketingspolitikere, embedsmænd og interessanter, der var mødt op til Hærvejskomiteens trafikkonference på Gram Slot.

Utålmodigheden var stor blandt de ca. 90 fremmødte på dagens trafikkonference på Gram Slot i forhold til at få etableret en ny midtjysk motorvej. Både af hensyn til de eskalerende trængselsproblemer på motorvej E45 og af hensyn til erhvervsudviklingen i det midt-, vest- og sydjyske. Og transportministeren anerkendte også flere gange behovet for at gøre noget ved trængslen i Jylland.

– Men lige nu har vi fem konkrete projekter med en meget høj samfundsmæssig forrentning, som vi ikke kan sætte i gang, fordi alle midlerne i Infrastrukturfonden er øremærket til andre projekter, sagde Henrik Dam Kristensen.

Blandt dem er udvidelsen af E20 mellem Nørre Aaby og frem til syd om Odense. Ministeren understregede dog, at der nok skal komme penge tilbage til Infrastrukturfonden fra igangværende projekter, da man af sikkerhedshensyn altid lægger 30 pct. oveni den budgetterede pris på anlægsprojekter, for at undgå de store budgetoverskridelser man tidligere har set, når det gælder byggeriet af veje og broer. Men tilbagløsmidlerne skal altså først og fremmest bruges på de fem projekter, hvor der allerede foreligger en VVM-redegørelse.

Henrik Dam Kristensen gentog, at både han og regeringen er åbne for at se på alternative finansieringsmuligheder som offentlige-private-partnerskaber, men at regningen ikke må sendes ind i børneværelset til fremtidige generationer, og han kunne også løfte sløret for, at regeringen er i gang med en 2030-plan på infrastrukturområdet med nye penge.

Alle analyser har indtil videre vist, at der er rigtig god økonomi for samfundet i at etablere en hærvejsmotorvej hele vejen ned til den dansk-tyske grænse – og at den i større eller mindre grad vil kunne aflaste E45 afhængig af linjeføringen. Først når den såkaldte Landstrafikmodel er endelig klar i 2013-14 vil Folketinget imidlertid tage stilling til nye, større anlægsprojekter som en hærvejsmotorvej.

Blandt dagens talere var også Tønder-borgmester, Laurids Rudebeck, chefkomsulent i DI Annette Christensen og naturligvis Hærvejskomiteens formand Jens Christian Lund, som glædede sig over fremmødet og den store opbakning til projektet blandt de tilstedeværende.

Bliv klogere på den syddanske infrastruktur

Læs magasinet

Læs magasinet:

"Syddanmark NU: Fælles vej til bedre mobilitet"