Kattegat-konklusioner er det rene simsalabim

Kampen for at tiltrække store investeringer i infrastruktur er ikke bare forståelig. Den er også prisværdig. For alle ved, at motorveje, broer og jernbaner er vigtige forudsætninger for at kunne skabe vækst og arbejdspladser.

Det er imidlertid sjældent at se en argumentation, der går på at sætte udviklingen i stå i andre dele af landet. Ikke desto mindre er det det, Kattegatkomiteen gør i en pressemeddelelse fra sidste uge.

Dels for at man kan fremføre det psykologiske regnestykke, at hvad der kan spares i andre egne af landet kan indregnes til fordel for ens projekt. Dels for at man så at sige kan ”leve” af den ekstra, betalende trafik, der presses over på ens eget projekt. Eller sagt på en anden måde: hvis man gør det tilstrækkeligt besværligt at køre via Storebælt, kan man få flere til at betale bropenge på Kattegatforbindelsen, så økonomien her hænger bedre sammen.

Pærer og æbler
Ved at undlade at løse trængselsproblemer henover Fyn, langs motorvej E45 og på Sjælland, giver det lige pludselig 44 mia. kr. i besparelser på statskassefinansierede projekter. Og når statsvejnettet ikke udvikles, vil mange flere vælge at køre via Kattegat, og så bliver der flere til at betale finansieringsomkostningerne på Kattegatprojektet. Simsalabim! – og økonomien i en Kattegat-forbindelse ser pludselig betydeligt bedre ud.

Over de senere år har danskerne måttet lægge ører til endog meget kreative forklaringer fra komiteen om projektet. Heldigvis har det meste haft en underholdende karakter og givet anledning til smil på læben. Med det seneste fremstød er det underholdende sluppet op. Trafikforskere har høfligt her i avisen kaldt komitéens seneste beregninger for ”Et partsindlæg”, men reelt er der tale om en helt utilstedelig samfundsforståelse hos komitéen. Lad os se på beregningerne. Fortalerne for Kattegat-forbindelsen siger reelt, at hvis man undlader at løse de trafikale problemer andre steder i landet, så vil tilsandede veje og broer i andre dele af landet automatisk presse flere over på en ny forbindelse over Kattegat. Det bedste ville selvfølgelig have været at lukke forbindelsen over Storebælt, men det her er næsten lige så godt – og det er meget nemmere at slippe af sted med.

Imod trafikforligets mål
Når man læser Kattegatkomitéens nye rapport, er der to yderligere ting, der kalder på undren. Det grønne trafikforlig fra 2009 har en overordnet målsætning om, at halvdelen af væksten i trafik skal ske i den kollektive trafik. Ifølge den nye rapports egne tal vil trafikken øst-vest i Danmark stige med små 20 mio. personture, men den kollektive trafiks andel vil kun være beskedne 3,6 mio. personture, svarende til omtrent 20 pct. Når der i alle andre sammenhænge arbejdes på at nå den ambitiøse målsætning om at flytte trafik fra vej til bane, er det helt uacceptabelt, at et så stort projekt reelt vil trække markant i den modsatte retning.

Omkring fremkommelighed kommer endnu et trick i anvendelse. Her forudsætter rapporten et fuldt stop for løsninger af trængslen via Storebælt. Det giver fremtidige gennemsnitshastigheder over Fyn på 80 km/t og blot 70 km/t i Trekantområdet for bilisterne. Det bruger man til at flytte forbavsende mange trafikanter fra Jylland og Fyn over på Kattegat-forbindelsen. Altså er konklusionen, at man ved at sætte mobiliteten og væksten i stå i andre dele af landet, kan skabe et rimeligt grundlag for at argumentere for en gigantbro, som ellers næppe vil kunne hænge samfundsøkonomisk sammen.

Vi ser frem til, at der i de strategiske analyser, og især i den nye Landstrafikmodel bliver foretaget sammenligninger på et mere balanceret grundlag end Kattegatkomitéen øjensynlig har fundet det nødvendigt. Der er brug for viden og argumenter, som ikke bygger på den type partsindlæg, der nu er gået planken ud og har opbrugt deres troværdighed som indlæg, der vil gøre noget for hele Danmark.

Debatindlæg i Jyllands-Posten skrevet af Carl Holst (V), regionsrådsformand for Region Syddanmark, Anker Boye (S), borgmester i Odense Kommune, Egon Fræhr (V), borgmester i Vejen og formand for kommunerne i Region Syddanmark

Bliv klogere på den syddanske infrastruktur

Læs magasinet

Læs magasinet:

"Syddanmark NU: Fælles vej til bedre mobilitet"