Gevinsterne ved E20-udvidelse holder i kø

Trængsel på motorvejene koster hver dag pendlere, forretningsrejsende og virksomhederne irriterende spildtid – og ikke mindst penge.

Det er i den grad en virkelighed, man mærker, når man kører på den fynske motorvej E20. Her passerer 84 pct. af personbiltrafikken og 94 pct. af al lastbiltrafik mellem landsdelene. I løbet af de senere år er trængslen tiltaget kraftigt, og på dele af strækningen mellem Nr. Aaby og Odense passerer der dagligt flere end 60.000 køretøjer.

Lige nu ligger der 4,2 mia. kr. i Infrastrukturfonden, som endnu ikke er blevet øremærket. Det virker besynderligt at lade pengene ligge og samle støv, når samfundet ville tjene penge ved at sende dem i arbejde på E20.

I Vejdirektoratets VVM-redegørelse fra 2011 står der, at hver investeret krone i motorvejsudvidelsen fra Odense V til Motorvejskryds Odense giver en nettogevinst for samfundet på 8,1 krone. Det er den højeste forrentning blandt samtlige undersøgte infrastrukturprojekter i Danmark. Selv på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V, der har en noget lavere nettogevinst, vil samfundet få én krone lagt oveni hver investeret krone.

Dyrt at lade E20 holde i kø

Siden 2011 er trængslen kun blevet værre, hvilket gør samfundsgevinsten ved at komme i gang med motorvejsudvidelsen endnu større.

Det var helt tilbage i 2003, at et bredt flertal i Folketinget vedtog at sætte gang i processen med at undersøge og udbygge hele den fynske motorvej fra fire til seks spor. Så selv om anlægsloven for længst er vedtaget, er der her 13 år senere kun gennemført en udvidelse på de ti kilometer mellem Middelfart og Nr. Aaby.

Udvidelsen af E20 vil gavne både fynboer, jyder og sjællændere og gøre det mere smidigt at bevæge sig mellem landsdelene. Og den vil gøre samfundet rigere.

Flere ulykker

Den massive trængsel er ikke kun dyr i kroner og ører. Over de senere år er der sket en voldsom stigning i antallet af ulykker og personskader som følge af ulykker på motorvejen. Alene fra 2014-15 steg antallet af ulykker på strækningen med 37 pct., og Odense Universitetshospital har i samme periode registreret hele 66 pct. flere personskader som følge af ulykker på motorvejen.

Udover de alvorlige konsekvenser for de implicerede og deres pårørende skaber de mange ulykker yderligere forsinkelser i trafikken.

Vi vil derfor opfordre transportministeren og de transportpolitiske ordførere på Christiansborg til at få brugt de 4,2 mia. kr. i Infrastrukturfonden, hvor de gør mest gavn: På udvidelsen af E20.

Det er simpelthen for dyrt at vente.

Synspunkt af Stephanie Lose (V), regionrådsformand i Region Syddanmark, Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense, Steen Dahlstrøm (S), borgmester i Middelfart og Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens

Bliv klogere på den syddanske infrastruktur

Læs magasinet

Læs magasinet:

"Syddanmark NU: Fælles vej til bedre mobilitet"