Syddanske ønsker ajourført

Region Syddanmark og de 22 kommuner i Kommunekontaktudvalget blev på mødet i marts enige om at fastholde Timemodellen for tog, en ny midtjysk motorvej og en parallelforbindelse over Lillebælt som de primære syddanske ønsker til en ny infrastrukturaftale.

Siden 2009 har der været fuld enighed mellem de 22 kommuner i Region Syddanmark og regionen om at kæmpe for at få etableret en ny motorvej ned gennem Jylland, der knytter an til Billund Lufthavn. Det besluttede parterne på det seneste møde i Kommunekontaktudvalget 15. marts 2019.

Også Timemodellen, der vil betyde max. én times rejsetid mellem de større danske byer i det “Store H”, blev fastholdt. Derudover bør der opføres en parallelbro over Lillebælt, når de to nuværende ikke længere har kapacitet til at klare trafikpresset.

Samtidig anbefaler parterne i fællesskab at få gennemført udvidelsen af Fynske Motorvej E20 helt frem til Syd om Odense samt en udvidelse af jernbanen mellem Tinglev og Padborg til dobbeltspor.

Nogle af formuleringer er blevet opdateret efter den nyeste viden om presset på den danske infrastruktur, så prioriteterne nu lyder:

• Gennemførsel af Timemodellen med de forudsatte fem stop i Syddanmark (Odense, Esbjerg, Fredericia, Kolding og Vejle) samt i en form, som kan understøtte ”Det store H”, herunder en sydgående forbindelse i Jylland, som kan bidrage til bedre forbindelse mod Hamburg.

• En Midtjysk Motorvej, der knytter an til Billund Lufthavn, og med en tværforbindelse til E45 syd for Vejle.

• En parallel forbindelse over Lillebælt.

I tæt dialog med kommunerne tages løbende stilling til andre relevante syddanske infrastrukturprojekter, og regionen bidrager efter konkret vurdering i analyser, komiteer og lignende, som det fx er sket med Nærbanen ved Esbjerg, udbygningen af rute 9, Udvidelsen af E20 samt Fyn-Als forbindelsen, hvor regionen har udført og bidraget til en række analyser.

Bliv klogere på den syddanske infrastruktur

Læs magasinet

Læs magasinet:

"Syddanmark NU: Fælles vej til bedre mobilitet"