3spor.dk – vejen frem for Danmark

En parallelbro over Lillebælt, en ny hærvejsmotorvej, udvidelse af Fynske Motorvej E20 og hurtigere tog mellem de større byer udgør til sammen de spor, der er nødvendige for at skabe vækst og arbejdspladser i hele landet.

De 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark er fælles om en ny hjemmeside om infrastruktur. Siden er ikke blot en vidensbank med rapporter, analyser, nyheder og grafik om den danske infrastruktur. Den understøtter også de spor, politikere og erhvervsvirksomheder i regionen bakker op om som helt nødvendige investeringer til at undgå fremtidige sammenbrud i trafikken.

Her vil politikere og meningsdannere kommunikere omkring den langsigtede strategi for de tre spor og holde partierne bag Trafikforliget op på de aftaler, der blev indgået i 2009 og 2018.

Det vil også være muligt at finde oplysninger om andre potentielle infrastrukturprojekter i landet.

Hjemmesiden har fået navnet 3spor.dk.

Se fremtidens rejsetider

På 3spor.dk kan man eksempelvis finde korte fakta om antallet af biler over Lillebæltsbroen i dag og fremskrivninger om trafikken over bæltet frem til 2040. Men man kan også fordybe sig i længere rapporter og analyser eller klikke sig ind på kort over rejsetiderne med tog i dag og fremover, hvis den såkaldte timemodel indføres. Sidstnævnte vil betyder rejsetider på ca. en time mellem de større danske byer og Flensborg.

Borgmester i Vejen Kommune og formand for Kommunekontaktudvalget, Egon Fræhr (V), glæder sig over den syddanske enighed og over hjemmesiden, som giver et fælles grundlag at debattere fremtidens infrastruktur ud fra.

– Allerede i dag spilder vi alt for lang tid på at holde i kø eller på langsommelig kollektiv transport. Det skal vi have gjort noget ved, og den syddanske enighed om de tre spor for Danmark er meget vigtig forudsætning for at vinde endnu bredere opbakning til vore synspunkter, siger Egon Fræhr.

Løs problemerne først

Folketinget står over for at skulle beslutte sig for de kommende års investeringer i den danske infrastruktur. Valget står blandt andet mellem en fortsat udbygning omkring ”Det store H”, som går fra Aalborg i nord til grænsen i syd samt i øst-vestlig retning mellem Trekantområdet og København – eller om der skal investeres i nye store anlæg som eksempelvis en fast forbindelse over Kattegat.

– Arbejdspladserne bliver i stigende grad centreret omkring de større byer, og derfor er det med til at skævvride muligheden for at bo, leve og arbejde overalt i landet, når trængslen bare stiger og stiger, siger Stephanie Lose (V), formand for Syddansk Mobilitetsråd og regionsrådsformand i Region Syddanmark.