Rapporter

Se og download rapporter, analyser, statistik og beregninger om trafik og infrastruktur i Danmark – med udgangspunkt i udfordringerne for Region Syddanmark.

Dokumentation

Sådan udbygges E20

Læs Transportministeriets faktaark for udbygningen af Fynske Motorvej E20 mellem Nr. Aaby og Odense V.

Download dokumentet her

Rejsetidsanalyse E20

Der er på motorvej E20 henover Fyn i dag stor trængsel, og i en ny analyse forventer Rambøll, at der allerede i 2020 kan forventes perioder med kritisk trængsel.

Download hele Rambøll-analysen her

Trængsel gør det sværere at rekruttere

I takt med stigende trængsel er det for en stor del af de beskæftigede i Vestdanmark ikke længere er muligt at nå frem til arbejdet inden for en acceptabel rejsetid. I dag er den gennemsnitlige pendlingsafstand i Vestdanmark på næsten 22 km.

Download hele analysen her

Atkins-rapport: Aarhus–Hamborg på halvanden time

Det kan lade sig gøre at få hurtige tog på den 340 km lange strækning mellem Aarhus og Hamborg, viser en ny rapport fra Atkins. Med de luxe-modellen kan køretiden på skinner komme helt ned på blot 1 time og 16 minutter.

Download hele Atkins-rapporten her

Analyse af konsekvenser ved Kattegat- og Femernforbindelser

Hvilke konsekvenser vil en Femern-forbindelse og en Kattegatforbindelse have for Region Syddanmark i forhold til trafik pendling og beskæftigelse, godstransport, turisme og bosætning. Analyse foretaget af Grontmij i 2011.

Download hele rapporten her

Rapport om konsekvenser og potentiale ved Fyn-Als forbindelse

Region Syddanmark har i samarbejde med Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner fået lavet en såkaldt screeningsanalyse af de potentielle gevinster ved en bro mellem Fyn og Als.

Se rapporten her

Borgerne ønsker udvidet E45 og hurtig togdrift

Læs Epinions undersøgelse af borgerne i Region Syddanmark og Midtjyllands holdninger til prioriteringer af trafikinvesteringer, finansieringsmetoder og forholdet mellem motorvejsnet og jernbanenet.

Download dokument

Jyllandskorridoren – porten til Europa

UdviklingsRåd Sønderjylland har i et notat belyst udviklingen af Danmarks transport og infrastruktur med udgangspunkt i Jyllands korridoren. Udgangspunktet er, at Jyllands korridoren er et stadigt vigtigere ”brohoved” i et Europa og en Verden, som bliver mere international og global.

Download hele notatet her

Rapport om udvidelse af den østjyske motorvejskorridor (E45)

Vejdirektoratet har foretaget en fremskrivning af trafikken, som viser, at der frem mod 2040/2050 vil være et trafikalt behov for en udvidelse af kapaciteten i E45-korridoren på store dele strækningen fra Nordjylland til Grænsen.

Beregningerne viser, at der frem mod 2040 vil opstå kritisk trængsel fra Tinglev til Kolding og fra Hornstrup til nord for Aarhus. Endvidere vil der frem mod 2040 opstå kritisk trængsel på de 6 spor over Vejle fjord. For trafikanterne vil trængselssituationen i 2030 betyde, at rejsehastigheden i myldretiderne på centrale dele af strækningen fra Kliplev til Randers vil være reduceret med op mod 50 pct. i forhold til i dag.

Der arbejdes i den forbindelse med to overordnede strategier: En videre udvikling af motorvejskapaciteten i den østjyske transportkorridor (E45) eller etablering af en ny nord-/sydgående midtjysk motorvejskorridor.

Sammenfatningsnotat for screeningsrapporten

Hele rapporten om udvidelser af den østjyske motorvejskorridor

COWI-rapport: Trafikken i Syddanmark vil være lammet af trængsel i 2025

Trafikken på store dele af E45 og omkring Vejlefjordbroen vil være lammet af trængsel i 2025, forudser en rapport, udarbejdet af COWI. Fremtidens bilister vil kunne forvente gennemsnitshastigheder på kun 29 km/t.  Analysen skal ses som supplement til og i sammenhæng med de strategiske analyser af den østjyske motorvejskorridor, kapaciteten over Vejle Fjord, en midtjysk motorvej, en timemodel for jernbanen samt en ny Kattegatforbindelse.

Sammenfatning af COWI-rapporten om vejkapaciteten over Lillebælt

Hele screeningsrapporten om vejkapaciteten over Lillebælt