Vision

Vi har klare løsninger til at løse eksisterende trængselsproblemer og skabe grobund for ny vækst:

  • Udvidelse af Fynske Motorvej E20 til seks spor og etablering af en ny midtjysk motorvej
  • En parallelforbindelse over Lillebælt
  • Udbredelse af timemodellen for tog mellem de største byer

Der skal handles nu!
På få år er Danmark drattet ned ad listen over landene med bedst infrastruktur, så vi skal i de kommende år have skabt bedre plads på vejene, bedre og hurtigere togforbindelser. Men det skal ske ud fra fakta og ikke lokale særinteresser.

Vi vil sikre optimale forhold for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Det kræver investeringer i vores nuværende infrastruktur – intelligente investeringer, der løser trængselsproblemerne på vores vigtigste eksportveje og broer, samtidig med at vi får skabt hurtigere og bedre togforbindelser mellem de større danske og nordtyske byer.

Under den netop afsluttede valgkamp gik enkelte partier og kandidater ud med anbefalinger af en Kattegatbro, selv om der endnu ikke foreligger et præcist og uafhængigt analysemateriale.

Hvad kan man få for en Kattegatbro?

For at gøre offentlig transport hurtigere og mere attraktiv for pendlere i de store byer er det nødvendigt at elektrificere alle IC-togstrækninger, som kan 'bære' de højhastighedstoge, som flere europæiske lande allerede har - eller er ved at anskaffe sig.

Pris:  Ca. 35 mia. kr. (inkl. 50-procent-tillægget).  Hertil kommer nye eldrevne tog.

Fynske Motorvej E20 er præget af voldsom trængsel og et stigende antal ulykker. Samtidig er udvidelsen af E20 så god en forretning for samfundet, at det koster os penge, hver eneste dag, udvidelsen holder i kø.

Pris:  Ca. 4,2 mia. kr.

En ny midtjysk motorvej, beliggende vest for E45 vil både aflaste den trængselsplagede motorvej og Vejlefjordbroen. Desuden vil den med al sandsynlighed medvirke til at fremme erhvervsvækst og byudvikling i Syd-, Midt- og Vestjylland.

Pris for en ny motorvej: 13-19 mia. kr.

Trænglsen over Lillebælt tager til over de næste 20-30 år, og det vil blive nødvendigt at udvide den nuværende forbindelse, hvis ikke trafikken skal sand helt til  - med alvorlige konsekvenser for eksport og konkurrencedygtighed.

Pris for ny bro: 6-9 mia. kr.