En bro vil aflaste trængslen

Trafikken på Lillebæltsbroen er tæt, og antallet af trafikanter vil fortsætte med at stige. Fremskrivninger viser, at trængslen over de næste 30 år vil øges fra moderat til kritisk.

Det vil få konsekvenser for pendlere, varetransport og virksomheders mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Når det handler om trafik og infrastruktur er det nødvendigt at tænke langsigtet og handle, inden problemerne opstår. Derfor giver det god mening allerede nu at tænke i en ny forbindelse over Lillebælt.

Som det ses af illustrationen, er der flere muligheder for en sådan broforbindelse og gode argumenter for dem alle. I øjeblikket analyserer økonomer og trafikforskere mulighederne og afdækker, hvilken af broerne, der bedst kan aflaste trængslen. Den bro, som, i samspil med en ny motorvej, bedst vil aflaste trængslen, får de syddanske politikeres opbakning.

Det koster broerne:

  • Parallelt alternativ:                6 mia. kr.
  • Sydligt alternativ:                   9 mia. kr.
  • Nordligt alternativ:              12 mia. kr.
  • Bogense-Juelsminde:      60 mia. kr.

Trafikken er, som det ses på illustrationen, fordoblet i løbet af de seneste 10 år, og beregninger viser, at antallet af biler blot vil stige og stige i de kommende 20-30 år.