Motorvejsnettet skal udvides

En ny midtjysk motorvej er påkrævet til at løse trængselsproblemerne på motorvejsnettet. E20 og E45 er vores vigtigste transportårer mod eksportmarkederne og mellem landsdelene. Derfor er det afgørende, at vi får skabt mere kapacitet på motorvejsnettet, som kan få sat mere skub i eksporten og dermed vækst og arbejdspladser.

Et flertal i Folketinget har vedtaget at udvide Fynske Motorvej E20 mellem Nr. Aaby og Odense V. Men der mangler fortsat finansiering til den sidste del af strækningen mellem Odense V og Syd om Odense, der er blandt landets mest trafikerede strækninger.

E20 komitéens formål er at:
• sikre politisk opbakning og finansiering til udvidelsen af E20 Syd om Odense
• sikre, at aftalen om udvidelsen af E20 mellem Nr. Aaby og Odense V mellem Regeringen og DF følges helt til dørs, så anlægsarbejdet kan gå i gang hurtigst muligt
• synliggøre, belyse og udbrede betydningen og værdien, som en udvidelse af de to strækninger (Nr. Aaby – Odense Vest og Syd om Odense) vil have for den nationale sammenhængskraft
• søge at påvirke projektering og planlægning af anlægsarbejdet så den trafikale gene mindskes så meget som muligt på den første strækning (Nr. Aaby – Odense Vest)
• arbejde målrettet for, at udvidelse af E20 Syd om Odense kommer på finansloven hurtigst muligt
• sikre bred landsdækkende opbakning til udvidelsen af E20 ved at oplyse om fordelene ved et sammenhængende Danmark blandt alle relevante aktører, organisationer, myndigheder, institutioner og borgere
• følge og inddrage den trafikale effekt af takstnedsættelsen på Storebælt.

Læs mere om arbejdet her

Der er også opstået bred politisk enighed om behovet for aflastning af E45, og valget er faldet på, at det både er nødvendigt at udvide den eksisterende motorvej E45, samtidig med at man etablerer en ny midtjysk motorvej også kaldet Hærvejsmotorvejen.


Fordele ved Hærvejsmotorvejen:

  •  Aflaster E45 og Vejlefjordbroen, så der ikke er behov for en ny fjordbro.
  • Mere vej for pengene, da prisen for en helt ny motorvej er den samme, som det vil koste at udbyge E45 til seks spor.
  • Færre gener ved at anlægge ny motorvej frem for udbygning af E45.
  • Nye vækstmuligheder og bedre sammenhæng mellem Øst- og Vestjylland.
  • Bedre sammenhæng med andre nye vejforbindelser i Jylland og Tyskland.
  • Direkte motorvejsforbindelse til den internationale lufthavn i Billund